Desa Kesiman lan Tradisi Ring Desa Kesiman Petilan

  • 27 Agustus 2018
  • Oleh: kesimanpetilan
  • Dibaca: 513 Pengunjung
Desa Kesiman lan Tradisi Ring Desa Kesiman Petilan

Kesiman Puniki  mawit  Saking  Kruna” KU” LAN “SIMA” . Kawentenan Puniki Wenten  Kasurat Ring Babad Wangayah Sane  Nyaritayang  Indik  Kaw?ntenan Desa Pakraman Kesiman. Kruna Sima Yening Rerehang  Ring  Paiketan Kruna Watusima Mateges Batu Pinaka Wates Sane Suci. Kruna Siman Matages Wates, Pesisi, Druwen Sawah Utawi Desa lan sane  Tiosan  Sane Nenten  Keni Ayah-Ayahan.

Pura Agung Petilan Magenah Kirang Langkung 4km Ring Sisi Kangin Kota Denpasar, Ring  Wawidangan Kesiman Lan Dangan Pisan Yening Karuruh Antuk Transportasi. Pura Puniki Kesengguh Utawi Kaloktah Indik Kaw?ntenan Upacara Ngerebong. Parikrama Puniki Kasangra Olih Krama Desa Lan Penyungsung Pura. Pemangku Lan Sadeg Sane Kerahuan Memargi Ngiter Wantilan Ping 3 Sahasa Ngureg Utawi Ngunying. Pujawali Ring Pura Puniki Kawentenang Nyabran 210 Dina ( 6 Bulan Kalender Bali ) Inggih Punika Ring Rahina Redite Pon Medangsia Utawi  8 Dina Pusan  Kuningan.

Duke  Dumun Upacara Pengerebongan Punika Wantah  Silih Sinunggil Eedan Pujawali Ring Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman Sane Kamargiang Ring Rahina Wrespati Wage Wuku Sungsang Utawi Rahina Sugihan Jawa. Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman Puniki Pinaka Genah Ngaturang Bakti Wargi Kesiman. Wusan Upacara Ring Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman Kelanturang Antuk Upacara Ring Pura Agung Petilan. Eedan Upacara Puniki Kamargiang Ngawit Dina Umanis Galungan. Upacara Sane Kamargiang Minakadi : Upacara Penyekeban, Nyanjan, Pamendakan, Nuwur, Ngerenteng, Mider Gita, Nanda ( Nyapuh Jagat ) Mawayang Wayang , Malanang Lanang Mabrata Lan Pinaka Penyineb Sane Kasarangin Olih Prasanak Pura Agung Petilan Makasami Ring Jeroan Pura Agung Petilan Punika Wenten 3 Gedong Inggih Punika Gedong Pangerob Inggih Punika Gedong Sane Magenah Ring Sisi Kaler Pinaka Genah Malinggih Ida Bhatara Pura Sanak Manca Ring Wawidangan Desa Kesiman, Gedong Dalem ( Gedong Bale Patila ) Magenah Ring Tengah-tengah Tur Paling Ageng Pinaka Genah Malinggih Betara Ida Dalem Kesiman ( Ida Bhatara Mutering Jagat). Ring Genah Punika Pinaka Genah Ngalinggihang Pratima Pralingga Lan Arca Druwen Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman. Gedong Desa ( Kasangguh Taler Bale Panjang) Magenah ring Sisi Kelod Pinaka Genah Malinggih Ida Bhatara Bhatari Saking Soang Soang Khayangan Desa sawawidangan Kesiman.

Ring Rahina Soma Wuku Langkir Kamargiang Utawi Kalaksanayang Upacara Pamendakan Ring Pura Agung Petilan. Raris Nelantur 7 Dina Wusan Punika Kamargiang Upacara Sane Kasengguh Upacara Ngerebong. Upacara Puniki Sampun Kasub Ring Dura Negara Lan Kejantosang Olih Para Warga Sami Uttamanyane Krama Desa Pakraman Kesiman. Upacara Ngerebong Puniki Wantah Upacara Bhuta Yadnya Sane Ngawit Kamargiang Galah 09.00 Semeng Nyantos Puput, Ring Galah Punika  Kamargiang Upacara Tabuh Rah Sane Mesarana Antuk Ayam 3 Pasang. Tetujon upacara Punika Anggen Nyomya Bhuta Mangda Dados Dewa. Upacara Puniki Matatujon Mangda Upacara Ngerebong Mamargi Antar Tur Para Krama sami ngemangguhang kerahajengan. Upacara Puniki Kalanturang Antuk Kawentenan Manca lan Prasanak Pangarep Pura Agung Petilan. Taler Pelawatan Barong Lan Rangda Sane Kasungsung Ka Pura Agung Petilan Jagi Nyarengin Upacara Pengerebongan. Sadurunge Napak Ring Pura Agung Petilan, Ida Bhatara, Pelawatan Barong Lan Rangda Sami Ngamargiang Upacara Mesucian Ring Pura Musen, Pura Sane Magenah Ring Sisi Kauh Tukad Ayung. Wusan Upacara Masucian Ring Pura Musen Punika Wawu Kalanturang Upacara  Pengerebongan.

Upacara Ngerebong Ring Kesiman Puniki Medue Tetujon Mangda Krama Kesiman Lan Krama Bali Sami Mangda Prasida Ngemargiang Lan Nglaksanayang Tri Hita Karana.  Indik Prasasti Purana Utawi Tatwa Sane Maosang Indik Pengerbongan Puniki Majanten Nenten Wenten, Sakemawon Krama Ring Sajebag Kesiman Nyantos Mangkin Kari Ngelestariang Indik Upacara Ngerebong Puniki.

 

Oleh : KKN/PPM Univ.Warmadewa 2018/Kesiman Petilan


  • 27 Agustus 2018
  • Oleh: kesimanpetilan
  • Dibaca: 513 Pengunjung

Artikel Terkait Lainnya

I Wayan Mariana

Apakah Informasi yang tersaji pada Website Desa Kesiman Petilan ?